ahənrüba

ahənrüba
is. <fars.> bax maqnit. Ahənrüba – yunanca miqnatis, rusca maqnit, bu bir cövhərdir ki, dəmiri cəlb edir. C. M.. Məlumdur ki, ahənrübani dəmirin yanına gətirəndə onu çəkir. H. Z.. // məc. Cəzbedici qüvvə, cazibə. Onda sanki ahənrüba var idi. – Könül qərq oldu əşki-alə, lakin tazə can tapdı; Su içrə qalsa da xasiyyəti-ahənrüba getməz. S. Ə. Ş.. Bu sözlər elə bil hamını ahənrüba kimi özünə çəkdi. S. Rəh..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ahənrüba — f. «dəmir çəkən» maqnit …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • cəzb — is. <ər.>: cəzb etmək – özünə tərəf çəkmək. Cins cinsini həmişə cəzb eylər; Yoxdu bu işdə söhbəti digər. S. Ə. Ş.. Aslanın zirəkliyi, hazırcavablığı, onun alnının genişliyi, bəzən böyüklərə məxsus bir əda ilə dərin fikirlərə getməsi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəmir — is. 1. Təbiətdə çox yayılmış, karbonla birləşdikdə polad və çuqun əmələ gətirən bozrəngli ağır kimyəvi element. Dəmir mədəni. Dəmir parçası. – Ahənrüba . . dəmiri cəzb edir, yəni özünə çəkir. C. M.. // Dəmir parçası, dəmir təbəqəsi, dəmir çubuq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • maqnit — <yun.> Bəzi cisimləri özünə çəkmək və itələmək xassəsinə malik cisim; ahənrüba. Neftimiz, pambığımız, benzinimiz, maqnitimiz; Güclənir, güclənirik qoşduğumuz cəbhədə biz. M. Müş.. // məc. Cazibə qüvvəsinə malik olan adam və ya şey haqqında …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”